info@halilcakir.av.tr

İNSAN KAYNAKLARI
Sıkça Sorulan Sorular
Buradasınız: Anasayfa / Sıkça Sorulan Sorular
Sıkça Sorulan Sorular
Çakır hukuk bürosu hakkında tüm merak ettiklerinizi aşağıdaki sorular içinde bulabilirsiniz
Ben Boşanmak İstemiyorum. Davaya Katılmazsam Ne Olur?
Boşanmayı talep eden tarafın, mahkemeye başvurması ile dilekçeler aşaması başlamaktadır. Boşanmayı talep eden taraf, evlilik birliğinin sarsıldığını ve devam edemeyeceğini ispatlamak zorundadır. Boşanmak istemeyen kişinin kendisini avukat ile temsil ettirmemesi durumunda davaya katılması ve evlilik birliğinin sarsılmadığını, evliliğin devam edebileceğini ispat etmesi gerekmektedir. Aksi halde duruşmaya katılmaması durumunda yokluğunda dava görülmeye devam eder. Davaya katılmayan taraf; bu aşamada yapılan işlemlere itiraz etme hakkını, delil sunma hakkını kaybeder.
Boşanma Davası Açmak İstiyorum. Ne kadar Sürede Boşanabilirim?
Boşanma davasının anlaşmalı boşanma şeklinde yürütülmesi halinde, tarafların boşanma protokolü hazırlaması ve her iki tarafın da ilk duruşmaya katılması halinde 1-2 ay içinde boşanmanın gerçekleşmesi mümkündür. Ancak boşanma çekişmeli dava şeklinde görülecek ise; dosyanın içeriği, iddialar, ilgili kurumlardan talep edilecek evraklar, dinlenecek tanık sayısı, davanın görüleceği mahkemenin duruşma yoğunluğu dahi sürecin uzunluğunda etkendir. Davanın sonuçlanması ortalama 1.5-2 yıl sürecektir.
İş Yerinde İşten Çıkmam İçin Mobbing Uyguluyorlar. İş Akdimi Sonlandırırsam Kıdem Tazminatımı Alabilir Miyim?
İşçinin; işveren tarafından sistematik olarak psikolojik tacize uğraması iş akdinin haklı nedenle feshi sonucu doğurmaktadır. Bilindiği üzere işçi, iş akdini haklı neden ile fesh ettiği hallerde kıdem tazminatı almaya hak kazanır. Ancak burada önemli olan husus mobbinge uğranıldığının ispatıdır. İş yerinde mobbingin varlığını gösteren olguların mahkemeye sunulması halinde, mobbingin gerçekleşmediğinin ispat külfetinin işverene düştüğü yönünde kararlar vermektedir. Ayrıca mobbinge uğradığını ispat eden işçi maddi, manevi tazminat talebinde de bulunabilecektir.
İşverenim, Çalıştığım Birimimi Değiştirdi Ve Benim Çalışmak İstemediğim Bir Birimde Beni Görevlendirdi? Buna İtiraz Edebilir Miyim?
İşin “esaslı” nitelikte değişikliğe uğraması halinde, işveren bu durumu işçiye yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. İşçi bu değişikliğe 6 gün içinde yazılı şekilde itiraz etmelidir. Çalışma şartlarının işçi aleyhine zorlaşması halinde işçi, iş akdini geçerli nedenle sona erdirerek kıdem tazminatını almaya hak kazanır.
Eşi Doğum Yapan İşçiye Kaç Gün İzin Verilebilir?
4857 s. İş Kanun’un “Mazeret İzni” başlıklı 2. Md. Göre işçiye; eşinin doğum yapması hâlinde beş gün ücretli izin verilir.
İş Kazasının Süresinde Bildirilmemesini Durumunda İşverene Yaptırım Var Mıdır?
İş kazasından itibaren 3 iş günü içerisinde işveren SGK’ya iş kazasını bildirmek zorundadır. İşin tehlikeli iş sınıfında olup olmaması ve iş yerinde çalışan işçi sayısına göre işveren para cezası ödemek zorunda kalır.
İşe İade Davası Nedir?
4857 S. İş Kanun’una göre işveren tarafından; iş sözleşmesinin geçerli nedenlere dayanılarak fesih edilmesi halinde, işçinin bazı şartları sağlayarak feshin geçersizliğini öne sürebilmesine olanak veren davalar uygulamada işe iade davası olarak adlandırılmaktadır.
İşe İade Davası Açabilmenin Şartları Nelerdir?
İşçinin işe iade davası açabilmesi için belli birtakım şartları sağlaması gerekmektedir. Bu şartları, işveren ve işletmenin sağlaması gereken şartlar ve işçinin sağlaması gereken şartlar şeklinde ayırabiliriz. İşveren ve işletmeden kaynaklı şartlar; İşçinin işe iade davası açabilmesi için işverenin; otuz ve üzeri işçi çalıştırması ve işverenin iş sözleşmesini geçerli neden olmadan fesih etmesi gerekmektedir. İşçiye ilişkin şartlar; İşçinin işe iade davası açabilmesi için iş kanunu kapsamında çalışması, kıdeminin en az 6 ay süreli olması ve belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışması gerekmektedir. Bir diğer önemli şartta işçinin; işletmenin bütününü sevk ve idare eden işveren vekilliği, yardımcılığı ile işçiyi işe alma ve işten çıkarma yetkisi bulunan işveren vekilliği yapmamış olması gerekmektedir. Bu hallerde işçi işe iade davası açamaz.
Dava Açma Süresi?
İşçi, fesih bildiriminin tebliğinden itibaren bir ay içinde işe iade talebiyle, arabulucuya başvurmak zorundadır. Arabuluculuk faaliyeti sonunda tarafların anlaşamaması hâlinde, son tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren, iki hafta içinde iş mahkemesinde dava açılmalıdır.
Detaylı Bilgi İçin Bizi Arayın